Persondata­registrering

Persondata­registrering

I forbindelse med varetagelsen af begravelsen/bisættelsen vil Wensien Stenhuggeri og Begravelsesforretning behandle visse oplysninger om dig og om afdøde.

Bedemanden er dataansvarlig for oplysninger, som vi modtager til brug for varetagelsen af begravelsen/bisættelsen af afdøde.

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne varetage begravelsen/bisættelsen af afdøde eller i
forbindelse med opbevaringen af ”Min Sidste Vilje” i henhold til dine ønsker.